Retningslinjer

§ 1 BRUKERVILKÅR

§ 1.1
Brukere som registrerer seg på ULBolig plikter seg å lese igjennom retningslinjene her under.

§ 1.2
ULBolig utleverer aldri personlige opplysninger til tredjepart, uten at hovedpersonen selv har godtatt dette. Kontaktsystemet er lagt via ULBolig sin nettside, for å sikre registrerte brukere for uønskede henvendelser.

§ 1.3
Din(e) annonser på ULBolig vil bli videredelt på diverse sosiale medier, som facebook. Det må gis skriftlig beskjed om dette er uønsket.

§ 1.4
Endringer i retningslinjene hos ULBolig vil bli informert om via mail og/eller via facebook-siden ULBolig. Fortsetter du som bruker å anvende siden som normalt, sees endringen på som godkjent.

 

§ 2 ANNONSERINGSVILKÅR

§ 2.1
Brukere som legger inn annonser på ULBolig må oppgi riktige opplysninger; navn, adresse, telefonnummer og annet som kreves. Brukere som legger inn uriktige opplysninger kan risikere å få sine annonser / bruker slettet uten varsel.

§ 2.2
Det er forbudt å legge inn annonser som reklamerer for konkurrerende tjenester.
Annonsene skal ikke inneholde krenkende uttalelser om andre personer eller lignende.
Alle slike annonser vil bli fjernet uten varsel og annonsør risikerer utestengelse og politianmeldelse.

§ 2.3
Eiendom som annonseres på ULBolig må oppfylle utleiekrav som settes av Den Norske lov og dens forskrifter.

§ 2.4
Annonsører må rette seg etter reglene om diskriminering på leiemarkedet. Mer info kan man få via likestillings- og diskrimineringsombudet og i husleieloven § 1-8.

§ 2.5
ULBolig står ikke ansvarlig for annonsene og deres innhold. Oppdages annonser som virker suspekte / forsøk på svindel, bes dette rapporteres umiddelbart.

§ 2.6
ULBolig forbeholder seg retten til å slette enhver annonse.

§ 2.7
Annonseeier har ansvar for å fylle ut alle obligatoriske opplysninger. Oppfylles ikke dette kravet, risikerer annonseeier at annonsen blir slettet.

 

§ 3 MARKEDSFØRING

§ 3.1
Registrerte brukere hos ULBolig vil kunne motta markedsføring av tjenestene ULBolig tilbyr. Dette i form av e-mail, brev i postkasse eller melding pr tlf.

 

§ 4 UTESTENGELSE

§ 4.1
ULBolig forbeholder seg retten til å stenge ute brukere som opptrer useriøst eller bryter en eller flere av disse reglene nevnt ovenfor.